บัณฑิตวิทยาลัย

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

 ค่าสมัคร 500 บาท
ชำระค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ KTB Next
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ธนาคารกรุงไทย
Compcoed : 81282     REF1 : 66020000000  REF2 : เบอร์โทรผู้สมัคร
Scroll to Top