ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
 

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ทางเว็บไซต์ และ ด้วยตนเอง

1.รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://grad.reru.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง
23 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2566

ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก

2.ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก โดยผ่าน การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว
18 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://www.reru.ac.th/ และ https://grad.reru.ac.th/
1 เมษายน 2566

สอบคัดเลือก : ข้อเขียน : สอบสัมภาษณ์

4.สอบคัดเลือก : ข้อเขียน : สอบสัมภาษณ์
ภาคเช้า : สอบข้อเขียน และ ภาคบ่าย : สอบสัมภาษณ์
10 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

5.ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://www.reru.ac.th/ และ https://grad.reru.ac.th/
22 เมษายน 2566

รายงานตัว ปฐมนิเทศ และ ลงทะเบียนเรียน

6.รายงานตัว ปฐมนิเทศ และ ลงทะเบียนเรียน
13 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

7.เปิดภาคเรียนที่ 1/2566